Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az OM

2008.09.25


Az OM (AUM, AUM-H) omkaráról

 

 

   
   

A Shirayan Vajramutthi harcművészeti stílus központi és kitüntetett eleme a Sardulah-pranah (AUMH-pranah), vagyis a ’Tigrislélegzet’.

A 'Tigrislélegzet ' egyrészt egy komplett formagyakorlat elnevezése, másrészt egy speciális koncentrációs légzőgyakorlat, mely nyugtatja, pihenteti a gondolatokat, az idegrendszert, továbbá az energiáit koncentráló tigrist szimbolizálja.
A Shirayan Vajramutthi harcművészeti stílus központi és kitüntetett eleme a Sardulah-pranah (AUMH-pranah), vagyis a ’Tigrislélegzet’. A 'Tigrislélegzet ' egyrészt egy komplett formagyakorlat elnevezése, másrészt egy speciális koncentrációs légzőgyakorlat, mely nyugtatja, pihenteti a gondolatokat, az idegrendszert, továbbá az energiáit koncentráló tigrist szimbolizálja.
A ’Tigrislélegzet’ technika ’Surjasampha Vajrapati’ szavaival nem más, mint a ’veszélyben élő sárkányszellemű és tigrisszellemű koncentrált figyelme’, mely utal a módszer szellemi elsőrendűségére is.
Az ’AUM-H Pranah’ jellemzője a nyugodt kilégzés közben hallható folyamatos mormogó, hörgő hang, mely nem más, mint a tigristől kölcsönzött egyik hangjelzés, melyet akkor hallat, amikor pihen, de ugyanakkor ugrásra kész.

Pagoda

Az ’AUM-H’ egyrészt a misztikus ’OM’ (régebbi szanszkrit változata szerint ’AUM’) másrészt az energiacserét biztosító és szimbolizáló ’H’ tagokból áll. Az AUM a belégzés, az energiaáramlás és kilégzés egysége. Tehát ez nem csupán kilégzés, hanem az előzőekben végzett belégzés finomabb folytatása, az energia szétáramoltatása is egyben. Megvalósítása: belégzés és szétáramoltatás után nyitott szájjal az ’A’ hangot ejtjük (ez egyben a szív csakráját is aktivizálja), majd félig zárt szájjal az ’U’ hangot (szakrális csakra) ejtjük, s végül csukott szájjal az ’M’ hangot ejtjük és zengetjük tovább. Ezt lényegében orrhangvégződéssel ejtjük ki, amely az az N’ és az M’ között van.
Az "A" hang a Solar Plexist, a kis ego otthonát, míg az ’M’ hang a magasabb tudatot aktiválja. A ’H’ szerepe ezután jön, amikor is a zengés elhaltával, de még az ujjabb belégzés előtt nyitjuk a szájat és további kilégzést, a H-kilégzést végezzük, amellyel tkp. egy plusz energiának biztosítunk helyet. Habár a gyakorlat végzése a testhez, az anyagi valóhoz kötődik a leírtak szerint az ’AUM-H’ Pranah elsősorban szellemi, koncentrációs szinten elvégezendő módszer.
Az ’AUM’ utáni ’H’ az utolsó hang egyetlen pontban történő elhalása és újrazengése közti átmenet, összekötő kapocs is.
A ’Mandukya Upanisad’, melynek tárgya az ’AUM’ szó közismerten mágikus azonosítása a világegyetemmel, konkrétan az önvalóval, konkrétan így értekezik az ’AUM’-ról
“– Az AUM szó maga a világmindenség. Ennek a magyarázata a következő; - A múlt, jelen és jövendő mind benne van az AUM szóban, és ami ezen a három időn túl van, az is benne van az AUM szóban. Mert a világmindenség brahman. Az Önvaló is brahman. Az önvaló négy fokozatból áll. (négy fokozatból áll – szó szerint: ’négylábú /catuspad/ * a láb szó a szanszkrit nyelvben negyedrészt jelent) Első fokozata az ébrenlét állapota, amikor az értelem kifelé irányul; ez hétágú, tizenkilencszájú, a durva anyagot fogyasztja. Neve: vaisvanara (minden emberé)
Második fokozata az álom állapota, amikor az értelem befelé irányul; ez hétágú, tizenkilencszájú, a kivonatot fogyasztja. Neve: taidjasa (sugárzó).
Harmadik fokozata a mély alvás állapota, amikor az alvó nem érez vágyat, nem lát álmot. A mély alvás állapotában egységgé válik, tiszta megismeréssé válik, boldogsággá válik, a boldogságot fogyasztja, szája a gondolat. Neve: prajnya (értelmi) Ez a mindenség ura, mindenható, belső irányító, a mindenség anyaméhe, az élőlények eredete és pusztulása.
Negyediknek tartják, amelyben az értelem sem befelé nem irányul, sem kifelé nem irányul, sem mindkét irányba nem irányul; ez nem válik megismeréssé; sem tudatos, sem tudattalan; láthatatlan megfoghatatlan, megmutathatatlan, az egységé vált Én bizonyosságának lényege, a jelenségek eltörlése, nyugalom, üdv. Neve: advaita (kettőség nélküli) Ez az Önvaló, ezt kell megismerni. Ez az Önvaló a szavak vonatkozásában azonos az AUM szóval, tekintettel annak egységeire. Negyedei (fokozatai) annak egységei, az egységek negyedek: az A-hang, az U-hang, az M-hang.
Az ébrenlét állapota, a vaisnavara, azonos az A-hanggal. Ez az első egység, az apti (elnyerés), vagy adi (első) szó alapján. Minden óhaját elnyeri és első lesz az, aki ezt tudja.
Az álom állapota, a taidjasa azonos az U-hanggal. Ez a második egység, az utsakara (fenntartás), vagy az ubhava (mindkettő) szó alapján. Fenntartja családjában a tudást, mindkét irányban hasonló helyzetet élvez, ivadékai brahman-tudók lesznek, aki ezt tudja.
A mély alvás állapota a prajnya, azonos az M-hanggal. Ez a harmadik egység, a miti (felépítés), vagy az apti (lerombolás) szó alapján. Az egész világot felépíti és lerombolja az, aki ezt tudja.
A negyedik, az advaita nem képez egységet, mert ez maga az AUM-szó, és azonos az önvalóval. Ez kimondhatatlan, a jelenségek eltörlése, nyugalom, üdv. Önnön valójával az Önvalóba jut, aki ezt tudja. – “
A Mantra-Yoga iskolái lényeges jelentőséget tulajdonítanak a hangoknak, szavaknak, szótagoknak, azok rendszeres ismételgetésének. A legfőbb hangnak az AUM-hangot tekintették, mely a mindenség teremtő központja, a teremtés ősmantrája. (adimantra, bijamantra, mahamantra, pranava) Egységesített néven: omkara.
A mantra-yógi feladata, hogy a mindenség állandóan jelenlévő és “hallható” szózatát, az AUM-szótagot saját kiejtésében elevenítse meg.
Az omkara a transzcendentális megvalósítás lényege. Segítségével bárki képes lehet az anyagi fogságba került elméjét irányítása alá vonni. Az AUM-H lényege minden transzcendentális hangnak, a Legfelsőbb Abszolút Igazság, Isten közvetlen hangképviselője.
A Bhagavad – gíta szerint: : "A teremtés kezdetétől ez a három szótag, az "om-tat-sat" a Legfelsőbb Abszolút Igazság megjelölésére szolgált". E három szimbolikus szót használják a bráhmanák, mialatt a Védák himnuszait énekelve áldozatokat mutatnak be a Legfelsőbb Úr elégedettségére.
Ez egyben Tibet legismertebb mantrája, a Padmaszambhava mantra, és mint a legtöbb mantra ez is szanszkritül, India ősi nyelvén szól.
Az OM AH HUM szótagoknak belső, külső és titkos jelentése van. Mind három szinten az OM szótag a testet jelenti, AH a beszédet, HUM a tudatot. Minden Buddhának a testet, a beszédet és a tudatot átváltoztató áldását jelenti.
Külsőleg az OM megtisztítja a test által elkövetett valamennyi negatív cselekedetet, AH a beszédet, HUM a tudatot. Ha az OM AH HUM-mal megtisztítottad a testedet, beszédedet és tudatodat, akkor a Buddhák testének, beszédének és tudatának az áldását kapod általa.
Az Om a forma, AH a hangok, HUM a tudat lényege. Amikor ezt a mantrát elmondod, akkor a környezetedet is megtisztítod, magadat és benne minden élőlényt. Az Om megtisztítja az érzékelést, AH a hangokat és a HUM a tudatot a gondolatoktól és az érzelmektől.
Belsőleg az OM megtisztítja a finom csatornákat, az AH a belső szelet, a belső levegőt, vagyis az energiák folyását, és a HUM a cselekvő lényeget.
Mélyebb szinten az OM AH HUM a Buddhák Lótusz családjának három kájáit képviseli. OM a dharmakája; Amithába Buddha, a Határtalan Fény Buddhája; AH a szambhogakája: Avalokitesvára, a Könyörületesség Buddhája; és a HUM a nirmánakáját: Padmaszambhava személye foglalja magába.
A legbensőbb szinten az OM AH HUM a tudat természetének három aspektusa felismeréséhez vezet. Az OM hozza szüntelen energiájának és könyörületességének, az AH ragyogó természetének és a HUM az éghez hasonlatos lényegének felismerését.
A Vajra-t a gyémánthoz hasonlítják, a legerősebb és legértékesebb drágakőhöz. Ahogyan a gyémánt mindent elvág, s közben maga sértetlen marad, ugyanúgy a buddhák változatlan, nem-kettős bölcsességét sohasem sértheti meg vagy rombolhatja le az ostobaság, a félrevezetés, vagy az akadályok. A buddhák bölcsességtudatának, beszédének, testi cselekedeteinek milyensége mindenben segítheti az élőlényeket a gyémánt akadálytalan, mindent átható erejével. S miként a gyémánt, a Vajra is mentes minden hibától, ragyogó ereje a valóság dharmakája, Amithába Buddha természetének felismeréséből ered.
GURU annyit jelent: "súlyos", némelyek csodálatos tulajdonságokat tulajdonítanak neki, s azt mondják, hogy a bölcsességet, tudást, könyörületességet, ügyességet testesíti meg. Amint az arany a legnehezebb és legértékesebb fém, a GURU (Mester) épp úgy hibátlan, felülmúlhatatlan, és mindenek felett áll. A GURU a szambhogakájának felel meg, és Avalokitesvárának, a Könyörületesség Buddhájának.
Mivel Padmaszambhava a Tantra ösvényét tanítja, amelyet a vajra jelképez, s a tantra gyakorlatok segítségével világosodott meg, ezért őt a "vajra- guru"-nak is nevezik.
A Padma lótuszt jelent, ami a Buddhák Lótusz családjára utal, különösen a megvilágosodott beszédre. A Lótusz család az a Buddha család, amelyhez az emberiség is tartozik. Padmaszambhava, mint Amithába Buddha nirmánakája, közvetlen kisugárzása, a Lótusz család ős-Buddhája, s a "Padma" -ként ismeretes. A Padmaszambhava, "Lótuszból született" név valójában arra utal, hogy valójában virágzó lótuszból született.
Ha a VAJRA GURU PADMA szótagokat együtt ejtjük ki, akkor a nézet, a meditáció és a cselekvés áldását és lényegét jelentik. A VAJRA az igazság változatlan, gyémántos, lerombolhatatlan lényegét jelenti, amiért imádkozunk, hogy a nézetünkben megtestesüljön. A GURU a megvilágosodás nemességét és a fénylő természetet jelenti, amiért imádkozunk, hogy meditációnkban megjelenjen.
A PADMA a könyörületességet jelenti, amiért imádkozunk, hogy a cselekedeteinkben megvalósuljon.
A mantra recitálásával tehát megkapjuk Padmaszambhava és valamennyi Buddha bölcsességtudatának, nemes vonásainak és könyörületességének áldását.
A SZIDDHI annyit jelent "igaz beteljesülés, elérés, áldás, megvalósulás". Kétfajta sziddhi van: közönséges és felsőbbrendű. Ha megkapjuk a közönséges sziddhik áldását, akkor életünk minden akadája, mint a betegség, elhárul, s a jó iránti vágyaink teljesülnek, mint például a gazdagság, a sikeresség és a hosszú élet, életünk kellemes lesz, s elvezet a szellemi gyakorlatokhoz és a megvilágosodáshoz.
A felsőbbrendű sziddhik áldása magát a megvilágosodást hozza meg, Padmaszambhava teljes felismerését, a mély előnyös mind a magunk, mind más élőlények számára. Ha Padmaszambhava testéért, beszédéért, tudatáért, tulajdonságaiért és cselekedeteiért imádkozunk, akkor elérjük mind a közönséges, mind a felsőbbrendű sziddhiket.
A SZIDDHI HUM szótagokat azért mondják, hogy odavonzzák valamennyi sziddhit, mint mágnes a vasreszeléket.
A HUM a Buddhák bölcsességtudatát jelenti, s a mantra szent katalizátora. Olyan, mintha erejét és igazságát bizonyítva mondanánk: "ÚGY LEGYEN!".
A mantra lényegében tehát azt jelenti: "Megidézlek téged, Vajra Guru Padmaszambhava, áldásoddal add meg nekünk a közönséges és a felsőbbrendű sziddhiket.!"
Úgy tartják, hogy ez a mantra a Buddha által tanított mind a tizenkétféle tanítás áldását hordozza, ami a nyolcvannégyezer dharma lényege. Ezért, ha ezt a mantrát elmondod egyszer, olyan, mintha Buddha egész tanítását elmondanád és gyakorolnád.
A tanításnak ez a tizenkét ága gyógyszer arra, hogy megszabadítson bennünket a "Függve keletkezés tizenkettes láncolatától", amely a számszárához (a lét körforgása) köt tudatlanság, karmikus formációk, fogalmi tudatosság, név és forma, tudat, kapcsolat, érzékelés, ragaszkodás, kapaszkodás, létezés, születés, öregkor és halál
Ez a tizenkettes láncolat a számszára mechanizmusa, amely a számszárát fenntartja. Ha a Vajra Guru mantra tizenkét szótagját recitáljuk, ettől a tizenkettes láncolattól megtisztulunk, és képesek leszünk teljesen megszabadulni a karmikus érzelmi szennyektől, ez által megszabadulunk a számszárától.
 
Forrás: - Shirayan Indrayudham Samraharah Iskola Orientalisztikai és Tradicionális Harcművészeti Tanulmányok –
(Leányfalvi Attila)