Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Visnu

2008.09.25

 

Visnu

Ő az anyagi teremtés fenntartója. Etimológiailag a Visnu szó azt jelenti, hogy "aki mindent áthat, mindenbe behatol". Ő a hinduizmus három fontos istensége (Brahmá, Siva és Visnu) közül az egyik. Brahmá és Siva, akik az anyagi világban ható szenvedély és tudatlan-ság működéséért felelősek, csupán félistenek, Visnu pedig a Legfelsőbb Úr megnyilvánulása, aki az összes félistennek (Brahmának és Sivának is) az irányítója. Ő maga a jóság minőségének irányításáért felelős. Legfelsőbb Úrként teljes mértékben rendelkezik a hat fenséggel, amelyek a gazdagság, a hatalom, a szépség, a hírnév, az erő és a lemondás. Lemondott, mivel semmihez sem ragaszkodik az anyagi világban, bár minden az övé.
Visnunak egy másik közismert és igen népszerű neve Náráyana. A szó a következőket jelenti:
a) aki az okozati vizeket választotta lakhelyéül (Visnu az okozati óceánon fekve teremti meg az univerzumokat);
b) aki minden emberi lény lakhelye;
c) aki az emberek szívét választotta lakhelyéül; vagy
d) aki minden ember végső célja.
Az előző ciklusbeli univerzum elpusztítása után és a következő univerzum megteremtése előtt Náráyana, a Legfelsőbb Istenség elaludt hatalmas, Ananta Sésa nevű kígyóágyán, mely a Ksíramudra (tejóceán) vizén lebeg. Egyik lábát hitvese, Laksmí ölében pihenteti, aki lágyan masszírozza azt. Ahogyan így álmodik a következő teremtésről, egy lótuszvirág sarjad köldökéből, melyen Brahmá istenség ül. Miután felébred, arra utasítja Brahmát, hogy folytassa a teremtés folyamatát.
Visnu az anyagi teremtés érdekében három formában nyilvánul meg. Ezek a formák teremtik meg és tartják fenn az univerzumot. Az első forma Mahá-Visnu, vagy más néven Káranodakasájí-Visnu, aki az Okozati-óceánon egy kígyóágyon fekve, pusztán ki- és belélegzésével teremti meg és pusztítja el az univerzumokat. A kígyóágyat Ananta Sésa, Visnu kígyó alakú kiterjedése alkotja.
A második forma Garbhodakasájí-Visnu, aki behatol minden univerzumba, és megteremti bennük az élőlényeket. Harmadik formájában Ksírodakasájí-Visnuként megjelenik minden élőlény szívében (sőt behatol minden atomba is), s ezért az élőlények Felsőlelkeként is ismeretes. E Ksírodakasáji-Visnuból terjednek ki mindazok az isteni formák, amelyek a későbbiekben "Visnu inkarnációiként" fognak részletesebben szerepelni.
A Garbhodakasájí-Visnu köldökéből kinövő lótuszvirágon születik meg Brahmá, az első élőlény, aki teremtő hatalmat kapva folytatja az univerzumon belüli teremtés folyamatát, létrehozva más élőlényeket (pl. a félisteneket) és megteremtve az univerzum változatosságát.
Visnu örök társa Laksmí, a szerencse istennője, akit Srídévínek is neveznek. Srídéví általában kinyílt lótuszvirágot tart a kezében. Visnu másik hitvese Bhúdéví, kezében kék lótuszvirággal (melynek szirmai néha össze vannak csukódva). Ha mindkét hitves jelen van az Úr Visnuval, akkor Laksmí a jobb oldalán, Bhúdéví pedig a bal oldalán áll. Gyakran láthatjuk őket úgy is, ahogy a kígyóágyon fekvő Visnu lábainál ülve szolgálják Őt.
Vannak templomok, ahol Laksmí és Nárájana múrtiját úgy láthatjuk, hogy az Úr Nárájana (Visnu) ül, Laksmídéví pedig az ölében foglal helyet.
Visnut általában négy karral ábrázolják, melyekben kagylókürtöt (sankha), harci korongot (csakra), buzogányt (gada) és lótuszvirágot (padma) tart. Harci korongját Szudarsannak, buzogányát pedig Kaumodakinak hívják. Van egy Nandaka nevű íja is. Visnu, ahogyan Krisna is, kék színű, és sárga ruhát hord. Mellkasán a Kaustubha nevű ékszert viseli. Néha nyolc karja is lehet, amelyekben kagylókürtöt, korongot, buzogányt, lótuszvirágot, íjat, nyilat, kardot és pajzsot tart.
A buzogány és a korong azt jelképezik, hogy az Úr megbünteti a démonokat és a gonosztevőket. A lótuszvirággal és a kagylókürttel megáldja híveit. Amikor valamely inkarnációja megjelenik ezen a bolygón, amellett, hogy elpusztítja a démonokat, a vallásos elvek ellenségeit, híveit is megvédi.
Az Úr Visnu arca vidám, s a lótusz virágához hasonlít. Mellkasán a Srívatsza jelet viseli, amely egy fehér szőrtincs. A ragyogó Kaustubha drágakő ékkövekkel és gyöngyökkel díszítve függ nyakában, amely mellett gyönyörű virágokból készült füzér emeli ki arcának szépségét. Azt tartják, hogy az Úr Visnu mosolygó arca az egész világnak örömöt szerez.

  Visnu és a rabló

 

Tirumangai Alvar a 8 sz-ban élt, és nem szentnek készült, hanem hadvezérnek

 

 

Apja Szenai Thalaivar a király hadvezére volt, anyja Vallitiru, mindketten Nárájana nagy bhaktái. A gyermeket Nilannak nevezték el, és egy asztrológus kijelentette, hogy Isten íjának az inkarnációja. 

A szokásos nevelésben részesült, egy kevés szanszkrit nyelv, sok harcművészet, gyalogság, kocsik, lovak és elefántok vezetése. Jó állást kapott a királyi udvarban, és érdekelte a költészet is.

 Élt ebben az időben egy nagyon híres költő, dísznevén Nárkavip Perumal. Utazgatott, és minden költőt legyőzött. Költői versenyre hívta Nilant is, azonban vesztett, és attól fogva Nilan viselte a Nárkavip címet. Nilan több csatát nyert a királyi hadsereg élén is, és jutalmul megkapta Tirumangai királyságát. Itt a hivatalos életrajz egy hosszú kitérőt tesz. Elmondja, hogy mi történt ekkoriban a felsőbb bolygórendszereken.

 Egy Szumangali nevű istennő elhatározta, hogy lelátogat a földre. Le is jött a barátnőivel, más istennőkkel együtt, és először is a Himálajába mentek. Ott tanított a híres Kapila Muni, nagy szent és bölcs, de látszatra nagyon csúnya ember. Szumangali tett valamilyen oda nem illő megjegyzést, és kinevette. Kapila megharagudott, és megátkozta, szülessen meg emberként, éljen egy ember feleségeként a földön.  Szumangali megbánta a sértést, bocsánatot kért, könyörgött, hogy Kapila vegye vissza az átkot.Kapila azt mondta, hogy egyetlen kimondott átkot sem lehet visszavenni, de ne aggódjon, mert egy kiváló és értelmes harcoshoz fog feleségül venni, aki a dél-indiai Tirumangai királya, és Nárájana íjának az inkarnációja.

 Ezt a királyt most csak a harc érdekli, de ha sikerül őt Isten felé fordítani, akkor Szumangali visszakerül a mennybe. Szumangalit érdekelte a feladat, és egészen megnyugodott.Ezután Szumangali és a barátnői Dél-Indiába mentek, és Tirumangai királyságát keresték. Útközben megfürödtek egy lótuszos tóban.

 Az istennők visszatértek a mennybe, és ott hagyták Szumangalit. Ő újszülött kislánnyá változott, és a tóparton fekve várta, hogy a sorsa beteljesüljön. A gyermeket egy orvos találta meg, akinek nem volt saját gyereke. Hazavitte Szumangalit. A felesége nagyon örült. Mivel a gyermeket egy lótuszos tó partján találták, elnevezte Kumudavallinak.Amikor Kumudavalli felnőtt, az apja megkérdezte, milyen férjet szeretne. Ő elmondta a születése titkát, meg azt is, hogy Tirumangai királya lesz a férje. Ez a sorsa, ne is keressenek neki más vőlegényt. Nilan hallott Kumudavalli szépségéről (meg talán a különleges kívánságáról is), megnézte őt magának, aztán üzent az apjának, hogy elvenné a lányát feleségül. Mindenki egyetértett, de most Kumudavalli szabott egy feltételt. Csak akkor megy hozzá, ha Visnut fogja imádni. Nilannak nem volt kifogása. De Kumudavallinak volt még egy feltétele, azt akarta, hogy minden nap vendégeljen meg 100, 108, egyes források szerint 1108 bhaktát. Nilan elfogadta ezt a feltételt is.

 A királyi palotában egész nap főztek, és a vagyon megfogyatkozott. Nilan nem tudta kifizetni a hűbérurának járó adót. Visnu segített, és a pénz valahogyan kifizette, de az a másik király nagyon megharagudott, és figyelmeztette, hogy ez ne forduljon elő még egyszer. Végül Nilan azt gondolta, rablott pénzből vendégeli meg a bhaktákat. Elment az erdőbe, és kirabolta a kereskedőket.

 Nárájana-Visnu nagyon aggódott emiatt. Álruhában elment abba az erdőbe a feleségével, Laksmival együtt. Nilan megállította őket, és követelte, hogy adják oda minden pénzüket és ékszerüket. Oda is adták, de Nilan észrevette, hogy Visnu meg akart tartani egy gyűrűt. Ezt nem tudom levenni, mondta Visnu. Ha annyira akarod, te vedd le. Nilan próbálkozott, de nem sikerült sem neki, sem a katonáinak. A katonák minden zsákmányt egy zsákba gyűjtöttek, de senki nem tudta fölemelni a zsákot. Nilan dühös lett, azt mondta, hogy ez a kereskedő biztosan elvarázsolta egy mantrával. A kereskedő – Visnu – odaintette, Gyere ide, elmondom neked azt a mantrát.  

 De most Visnu és Laksmi visszavették az eredeti alakjukat. Nilan rémülten látta, hogy kiket akart kirabolni. Bocsánatot kért, és magasztalni kezdte őket. Nem is tért vissza a királyi palotába, hanem lemondott a világról. Fölkereste India 108 legszentebb helyét, himnuszokat énekelt és verseket írt, összesen 1137 passzuramot (párverset). Sri Rangamban a saját kezével építette a falat a templom körül. Így lett a királyból Alvar, a felesége pedig visszajutott a mennyei bolygókra.